Desember 2008 fikk vi nytt tank- og pumpesystem.
Her har vi utsalg av diesel og avgiftsfri diesel.

Januar 2009 fikk vi vår egen AdBlue tank m/ pumpe. (husk 4% blandingsform med diesel)

I 2015 solgte vi over 1.1 millioner liter fra vårt tankanlegg.

Ring og sjekk oss på pris, vi skal være den billigste lokale leverandøren av vanlig og avgiftsfri diesel!

Dieselpumpe