Skifting utføres raskt med moderne verktøy som trekker hjulmutterne til med riktig moment. Du slipper skader på felger og hjulbolter. Med riktig moment på hjulboltene, blir de enkle å skru løs, også med vanlig håndkraft.

Avbalansering bør gjøres før hver sesong.

Oppbevaring under riktige forhold er viktig. Med Dekk Hotell slipper du og bruke viktig lagringsplass til dekkene dine hjemme.

Vask av dekk og felger før lagring gjør at de holder seg bedre. Vi sørger for grundig rengjøring før lagring.

Dekk Hotell sender deg forslag om tidspunkt for hjulskifte. Vi sørger for at bilen din blir riktig «skodd» i forhold til årstidene. Vil du ha et annet tidspunkt, så si ifra.

Kontroll av dekk og felger er et viktig sikkerhetstiltak. Vi sjekker at mønsterdybden er tilstrekkelig for å tåle en ny sesong. Må noe utbedres, får du beskjed i god tid.

Forsikring sørger for at alle hjulene hos Dekk Hotell er dekket mot tyveri og brann.

Me tilbyr dekkhotell til alle typer kjøretøy, både til privatkunder og firmakunder.